“Sohibqiron”ga kimlar munosib?

Manbalarda keltirilishicha, “Sohibqiron” degan epitet ikki sayyora – Zuhra (Venera) bilan Mushtariy (Yupiter) yoki Venera bilan Quyosh bir burjga kirganda dunyoga kelgan kishiga munosib ko‘rilgan.

Mazmun-maʼno jihatidan “baxtli”, “muzaffar” degan epitetlarga o‘xshab ketadi. Bu izohlar buyuk sarkarda Amir Temurga nega Sohibqiron deb sifat berilgani haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish uchun asos bo‘la oladi.